Kazan Federal University Digital Repository

Развитие экологической культуры студентов в университетской педагогической среде

Show simple item record

dc.contributor Казанский федеральный университет
dc.contributor.author Асафова Елена Владимировна
dc.date.accessioned 2016-01-15T08:41:02Z
dc.date.available 2016-01-15T08:41:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Асафова Е.В. Развитие экологической культуры студентов в университетской педагогической среде/"Педагогическата среда в университета като пространство за профессионално-личностно развитие на бъдещия специалист" / /Сб. с научни статии конференции, се посвещава на 25 годишнината от създаването на факултета по Педагогика в Софийски университета "Св. Кл.Охридски", 2-6 септември 2011г. (Вторая книга) Т.1. : Габрово: изд-во "Екс-прес", 2011.- С.248-252.
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32655
dc.description.abstract
dc.language.iso ru
dc.relation.ispartofseries Педагогическата среда в университета като пространство за профессионално-личностно развитие на бъдещия специалист" //Сб. с научни статии конференции, се посвещава на 25 годишнината от създаването на факултета по Педагогика в Софийски университета "Св. Кл.Охридски", 2-6 септември 2011г. (Вторая книга) Т.1. : Габрово: изд-во "Екс-прес", 2011. С.248-252.
dc.rights открытый доступ
dc.subject студенты
dc.subject экологическая культура
dc.subject университетская среда
dc.subject.other Народное образование. Педагогика
dc.title Развитие экологической культуры студентов в университетской педагогической среде
dc.type Article
dc.contributor.org Институт психологии и образования
dc.description.pages
dc.pub-id 28861


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account