Kazan Federal University Digital Repository

БИЛЯР: ЧАСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ИХ СОСЕДЕЙ

Show simple item record

dc.contributor Казанский федеральный университет
dc.contributor.author Шакиров Зуфар Гумарович
dc.date.accessioned 2021-01-11T06:52:24Z
dc.date.available 2021-01-11T06:52:24Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Шакиров З.Г. БИЛЯР: ЧАСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ИХ СОСЕДЕЙ / З.Г. Шакиров // YÖRÜK ARAŞTIRMALARI-1. - 2020. - С. 215-224.
dc.identifier.uri https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/160382
dc.description.abstract Orta İdil (Volga) Bölgesinde yer alan İdil Bulgar Devleti şehri Bilyar şehri, Eski Rus Kroniklerinde Büyük, Muazzam Şehir olarak zikredilir. Şehrin kalıntıları 18. yüzyıldan bu yana araştırmacılar tarafından bilinmektedir. Günümüzde kazılar hala devam eden kentte mezar alanları, devlet binaları, ortak yerleşim alanları ve daha birçok kalıntı ele geçirilmiştir. Bu makalede Bilyar kentinin dönem kaynaklarındaki yeri, alanın keşfi ve kazıda ele geçiri-len arkeolojik malzeme hakkında bilgiler verilmekte, kent alanında günü-müzde dahi bölge halkları arasında kutsal görülen bölgeler tanıtılmaktadır.
dc.language.iso ru
dc.relation.ispartofseries YÖRÜK ARAŞTIRMALARI
dc.rights открытый доступ
dc.subject Среднее Поволжье
dc.subject тюркские народы
dc.subject историко-культурное наследие
dc.subject.other История. Исторические науки
dc.title БИЛЯР: ЧАСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ИХ СОСЕДЕЙ
dc.title.alternative İDİL BÖLGESİ TÜRK HALKLARININ VE KOMŞULARININ TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ BİR PARÇASI
dc.type Article
dc.contributor.org Институт международных отношений
dc.description.pages 215-224
dc.relation.ispartofseries-volume 1
dc.pub-id 245639


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account